Telefoon
0529-456000
De melkgift
Melk bekijken
Voorstralen is de beste manier om vast te stellen of de melk goed is. De eerste stralen openen het slotgat en spoelen bacteriën in en om het slotgat weg. Op een donkere ondergrond kan de melk vervolgens worden beoordeeld.
 
Afwijkende melk kan vlokken bevatten. Deze bestaan uit geklonterd melkeiwit. In ernstige gevallen bevatten zij ook stollingseiwit uit het bloed, dat door de bloedvatwand naar de melk is weggelekt. Mastitismelk heeft een hoger zoutgehalte dan normale melk. Van dit principe wordt gebruikgemaakt bij de meting van geleidbaarheid van melk als aanwijzing voor mastitis. Te laat ontdekken van mastitis betekent te laat behandelen en een grotere kans op besmetting van andere koeien. Des te eerder de behandeling gestart wordt, des te groter de slagingskans.
 
Als de melker hygiënisch werkt - dus zorgt dat de handen schoon blijven - geeft voorstralen geen kans op het overbrengen van mastitisbacteriën.
 
Mastitis
Mastitis kan zich op twee manieren uiten:
 • klinisch (zichtbaar)
 • subklinisch (niet zichtbaar, enkel hoogcelgetal)
Klinische en subklinische mastitis wordt voornamelijk veroorzaakt door onderstaande kiemen:

Klinisch
 • omgevingskiemen
  • Coli
  • Streptococcen
  • Klebsiella
 • koe gebonden (melktechniek + melkapparatuur)
  • Stafylococcen
  • Streptococcen
 
Subklinisch
 • Stafylococcen
 • Streptococcen
Dat zijn koeien met een celgetal van >250.000 en vaarzen met een celgetal van > 150.000.
 
Kengetallen
Onderstaande kengetallen geven een idee over het aantal mastitisgevallen dat acceptabel is op een bedrijf.
 • Koeien met celgetal >250.000: <15%
 • Nieuwe koeien met celgetal > 250.000: <10%
 
Plan van aanpak
1. Ontdekken welk kwartier is aangetast:
 • 4-kwartieren schaaltje
 • melkmonster op de praktijk laten onderzoeken of door de GD
2. Behandeling naar aanleiding van de uitslag en afhankelijk van:
 • periode in lactatie
 • verleden van de koe
 • doel met de koe (bv. 100.000 l.)
 
Opties
 • behandelen
 • niet behandelen
 
Heeft u vragen over mastitis of wilt u graag een melkmonster laten onderzoeken? Neem dan gerust contact op met Dierenkliniek Ommen.