Telefoon
0529-456000
Schapen houden
Aandachtspunten bij het houden van schapen
Volwassen schapen dienen 2 keer per jaar ontwormd te worden. Dit is tevens het moment om de klauwen te verzorgen (bijsnijden). Losse wand en overtollige hoef moet dan worden verwijderd.

Het juiste wormmiddel is afhankelijk van de manier van beweiden. Neem contact op met een van onze dierenartsen van dierenkliniek Ommen voor een goed ontworming-advies.

Ooien: ontwormen binnen 1 a 2 weken na het werpen. Dit na een half jaar herhalen, dat zal ongeveer een maand voor dekseizoen zijn, dit kan tegelijkertijd met uitselecteren en bekappen van de klauwen. Dit is tevens een goed moment om de kwaliteit van de klauwen te beoordelen. Is er twijfel over de kwaliteit (rotkreupel etc.) dan is het uiteraard raadzaam te behandelen en bij ernstige rotkreupelproblemen ze tevens te laten vaccineren (2x per jaar).

Lammeren: 6 weken na de geboorte ontwormen en elke 2 maanden herhalen totdat ze een half jaar oud zijn. Bij voorkeur ontwormen wanneer ze een schone weide krijgen.

Een veel voorkomende plotselinge doodsoorzaak bij lammeren is de ziekte "het bloed". Het betreft vaak de betere lammeren, die op een mooie weide lopen. De bacterie Clostridium kan met een dergelijk rijk rantsoen gaan woekeren. Vandaar de bijnaam van de ziekte: weeldeziekte. Behandeling komt dan vaak te laat. Er kan wel tegen de ziekte gevaccineerd worden.

Neem voor meer advies contact op met een van onze dierenartsen.