Telefoon
0529-456000
Bedrijfsbegeleiding
Vanuit de IKB-regeling is geregeld om één keer in de vier weken langs te komen, maar in de praktijk komen 2- of 3-wekelijkse bezoeken geregeld voor. Tijdens zo'n bezoek wordt het hele bedrijf nagelopen, soms met en soms zonder de varkenshouder. Er wordt dan kritisch gekeken naar hoe het gaat op het bedrijf.
 
Aan de hand daarvan reiken wij adviezen voor verbetering op het bedrijf. Deze adviezen kunnen zowel diergeneeskundige, welzijns of zoötechnische aspecten betreffen.
 
Van elk bezoek wordt een verslag gemaakt, zodat gemaakte afspraken en bevindingen altijd na te slaan zijn.
 
Naast optische controle duiken wij, op verzoek, in de kengetallen van het bedrijf om knelpunten te signaleren.
 
Wij kunnen voor u ook de dagdosering berekenen. Dit geeft het aantal dagen weer dat een varken gemiddeld per jaar op het bedrijf diergeneesmiddelen toegediend krijgt. Aan de hand hiervan kunnen we het gebruik van antibioticum in de loop van de tijd in kaart brengen en in de gaten houden.