Telefoon
0529-456000
Bloedtappen
Voor het behoud van zijn erkenning dient de varkenshouder 3 maal per jaar een aantal bloedmonsters in te zenden voor onderzoek op bepaalde ziekten. Onder bepaalde omstandigheden kan dit eventueel aan de slachtlijn plaatsvinden.
 
Voor het monitoren van bepaalde ziekten op het bedrijf kan ook periodiek bloedgetapt worden (jaarlijks, halfjaarlijks). Zo houden wij de status van de gewenste ziekten in de gaten.
 
Uiteraard kan er ook bloedgetapt worden voor aanvullend diagnostisch onderzoek. Zo wordt een in te zetten behandeling beter ondersteund met uitslagen en helpt het bij de beslissing voor het inzetten van een enting.