Loading...
Loading...

Actueel

NVWA controleert paardenpaspoorten

Waarom moet het paardenpaspoort bij het paard aanwezig zijn?

Veel paardeneigenaren zullen ondertussen gemerkt hebben dat de dierenarts regelmatig naar het paardenpaspoort vraagt wanneer bepaalde medicijnen gebruikt worden, of dat de vraag gesteld wordt of uw paard bestemd is voor de slacht, iets waar je als paardeneigenaar niet graag over nadenkt! Toch ontkomen we daar niet meer aan tegenwoordig. Of we het nu willen of niet, volgens de Europese regelgeving is namelijk elk paard in principe bestemd voor de voedselketen.

Daarom is identificatie van ieder paard zo belangrijk: om incidenten met betrekking tot voedselveiligheidsrisico’s te voorkomen. Ieder paard moet daarom een paspoort hebben en gechipt zijn, en sinds januari 2016 wordt van alle veulens een volledige schets opgenomen in het paspoort.

 

Medische behandelingen: wel of niet geschikt voor de slacht?

Een paardenpaspoort is alleen geldig met een hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ (of inlegvel hiervan). Hierin vermeldt de houder/eigenaar van het dier of het dier bestemd is voor de slacht of niet.

  • Met de verklaring ‘niet bestemd voor de slacht voor humane consumptie’, kan een breder scala aan medicijnen gebruikt worden in geval van ziekte en hoeft dit verder niet in het paspoort vermeld te worden. Deze verklaring kan echter nooit meer terug gewijzigd worden in ‘bestemd voor slacht’.
  • Als er in het paspoort niets wordt aangegeven, is het paard automatisch bestemd voor de slacht. In dit geval mogen enkel medicijnen gebruikt worden die geregistreerd zijn voor paarden of die op de zogenaamde ‘Positieve lijst’ staan. De medicijnen die op de positieve lijst staan moeten wel vermeld worden in het paspoort met de wachttijd erbij.

Een paard wordt uitgesloten voor de slacht als:

  • De termijn van 6 maanden tussen de geboorte en de uitgifte van het paspoort is overschreden.
  • Het paard medicijnen krijgt die niet op de zogenaamde ‘Positieve lijst’ staan.
  • Wanneer een duplicaat of vervangend paspoort is uitgegeven.

 

Wie is verantwoordelijk?

De dierenarts heeft een wettelijke verplichting om een aantekening te maken in het hoofdstuk ‘medische behandelingen’ bij bepaalde medicijnen. Daarnaast blijft echter de houder/eigenaar ook zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de status van het paard met betrekking tot het al dan niet geschikt zijn voor de slacht voor humane consumptie.

De Europese wetgeving  bepaalt dat het originele paspoort bij het paard moet zijn. Degene die het paard vervoert of stalt wordt wettelijke gezien als de houder van het paard en is daarmee verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het paspoort bij het paard, ook al is men feitelijk niet de eigenaar. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld pensionstallen en maneges. Toch blijkt tijdens controles regelmatig dat het paspoort bij de eigenaar thuis ligt. Veel eigenaren willen het paspoort niet afgeven omdat ze denken dat het een eigendomsbewijs is, wat niet het geval is. Met een goed opbergsysteem kan de eigenaar het paspoort met een gerust hart op stal bij het paard laten liggen, bijvoorbeeld een kluisje waar zowel eigenaar als stalhouder de sleutel van hebben.

 

De controle

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) controleert op diverse plaatsen en onder verschillende omstandigheden. Controles kunnen bestaan uit een controle bij de paardenhouder, gecombineerd met een controle bij de dierenarts. De controles vinden onaangekondigd plaats en een paardenbedrijf is verplicht om mee te werken. Er wordt gekeken of van ieder paard op stal een paspoort aanwezig is, waarbij vervolgens vooral gelet op een juiste identificatie van het paard en het hoofdstuk ‘medische behandelingen’.

 

Afmelden van het paard

Het paspoort blijft altijd eigendom van de uitgevende instantie. Wanneer een paard is overleden, is het verplicht het paspoort op te sturen. Daarmee wordt niet alleen het paard afgemeld, maar wordt ook het paspoort uit de roulatie gehaald, waardoor fraude na diefstal bijvoorbeeld niet meer mogelijk is. Het paspoort blijft natuurlijk toch een mooi aandenken aan je paard, daarom is het mogelijk het paspoort terug te krijgen, nadat het bijvoorbeeld met een perforator ongeldig is gemaakt.

 

Toekomst

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een centrale database, waarin de status van het paard met betrekking tot het al dan niet geschikt zijn voor slacht voor humane consumptie wordt vastgelegd. Op die manier wordt fraude met een paspoort bemoeilijkt.

Uit: de Hippische Ondernemer, 12e jaargang, nummer 3 2016

PPO