Telefoon
0529-456000
Bart Laning

Hallo, ik ben Bart Laning. In 1984 zag ik het levenslicht op het mooie Groningse platteland. Hier heb ik in het kleine dorpje Zuidwolde de lagere school gevolgd en later de middelbare school in de stad Groningen. In 2002 kon ik via de decentrale selectie (dit is een sollicitatiegesprek om de loting te omzeilen), aan de studie Diergeneeskunde in Utrecht beginnen. Na een prachtige tijd in Utrecht mocht ik in januari 2010 mijn dierenartsendiploma in ontvangst nemen. Ik ben afgestudeerd in de richting Landbouwhuisdieren, dit houdt in dat de nadruk tijdens de studie lag op de koeien, varkens en kippen. Gelukkig zijn we als allround dierenartsen opgeleid waardoor ik alle diersoorten mag behandelen.
 
Direct na mijn afstuderen kon ik aan de slag bij Dierenkliniek Ommen. Overdag hou ik mij voornamelijk bezig met rundvee.
 
Ten tijde van dit schrijven ben ik dik drie weken aan het werk, en het bevalt me heel best in Ommen! Vanaf 1 april heb ik een klein boerderijtje gehuurd vlakbij Ommen. Hier heb ik de ruimte en kan ik weer een beetje klussen aan allerlei zaken. Naast klussen en het opknappen van allerlei voer- en vaartuigen speel ik regelmatig een potje zaalvoetbal en in de zomermaanden ben ik te vinden op het water in mijn sloepje.