Loading...
Loading...

Actueel

Titeren en/of vaccineren

Vaccineren of titeren ?

Wat is titeren eigenlijk?

Bij titeren kijk je hoeveel antilichamen bij een dier aanwezig zijn tegen een bepaalde ziekte, het bepalen van de hoogte van de titer. Hierbij wordt aangenomen dat wanneer dit aantal hoog genoeg is, er bescherming aanwezig is tegen deze ziekte.

 

De VacciCheck – Titerbepaling

De VacciCheck is een test voor de hond en kat waarmee we in het bloed kunnen bepalen of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn voor virale ziektes,dit noemen we ook wel een titerbepaling.

Leptospirose (Ziekte van Weil) is een bacteriële infectie, waarvoor geen titerbepaling mogelijk is. Voor een virus kan dat wel. Daarnaast is de Lepto-vaccinatie maar voor een korte tijd werkzaam (het is een dood vaccin) waardoor het ook geen zin heeft. Bij jongere honden kan de ziekte dodelijk verlopen en ook de mens kan door honden of ratten worden besmet. De verspreiding vindt plaats via urine van ratten en honden

De Rabiës titer bepaling wordt alleen door een laboratorium gedaan. Omdat dit een wettelijke verplichte enting is. Er zal dus ten aller tijden over een geldige Rabiës vaccinatie beschikt moeten worden als de hond en/of kat meegaat naar het buitenland.

 

Regulier vaccinatie schema: de grote en de kleine cocktail.

Honden worden tegen verschillende ziektes gevaccineerd:

 • Canine parvovirus
 • Canine distempervirus (Hondenziekte)
 • Canine adenovirus (besmettelijke leverziekte)
 • Leptospirose (Ziekte van Weil)
 • Kennelhoest
 • Rabiës (Hondsdolheid, voor reizen naar buitenland en jachthonden).

 

Eenmaal per 3 jaar vaccineren we met de grote cocktail, in de tussengelegen jaren vaccineren we met de kleine cocktail.

Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming na vaccinatie tegen het parvovirus, distempervirus en adenovirus bij sommige honden langer aanhoudt dan de gebruikelijke drie jaar. Wanneer uit de test blijkt dat er nog voldoende afweerstoffen in het bloed aanwezig zijn, hoeft het dier hiervoor niet gevaccineerd te worden.

Een hond dient jaarlijks echter wel gevaccineerd te worden tegen leptospirose (Ziekte van Weil) en kennelhoest (zo nodig).

Bij de kat wordt er getiterd op:

 • Kattenziekte (FPV)
 • Herpes (FHV-1 of FHeV-1)
 • Calici (VCF)

 

De Vaccicheck is een sneltest, die in één enkele druppel bloed de antistoffen tegen kattenziekte meet . De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw kat. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziekte dat jaar niet nodig. De test meet ook antistoffen tegen de verwekkers van niesziekte (herpes en calicivirus), maar er blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er helaas geen verband is tussen de aanwezigheid van antistoffen en de bescherming tegen niesziekte. Daarom blijft het advies daartegen wél jaarlijks te vaccineren, omdat het vaccin tegen niesziekte geen langdurige bescherming geeft.

 

Pups en Kittens

De VacciCheck meet antilichamen van het dier zelf, maar bij pups en kittens ook de antilichamen die verkregen zijn via de moeder. Deze maternale immuniteit verminderd ongeveer 6 tot 15 weken na de geboorte, dit verschilt per dier. Als er getiterd wordt bij pups of kittens kan dit betekenen dat er gemeten wordt dat er voldoende immuniteit aanwezig is, maar het is onbekend of dit van de moeder of het jong afkomt. Voor pups en kittens is daardoor mogelijk om op met 6, 9 en 12 weken leeftijd te titeren, waarbij wordt uitgegaan van de ernstigste aandoening: Parvo bij honden of Kattenziekte bij katten. Als deze qua hoeveelheid antilichamen onder de maat komen, dan moet er gevaccineerd worden. Sowieso kan het nuttig zijn om 3 tot 4 weken na de 12 weken vaccinatie te meten of het dier überhaupt voldoende immuniteit heeft opgebouwd, waarna bepaald kan worden of er een extra vaccinatie nodig is. Niet alle dieren bouwen voldoende immuniteit op na vaccinatie.

 

Een titerbepaling in plaats van vaccineren

De titerbepaling is bedoeld voor:

 • De hond of kat, waarvan de eigenaar de hond wel goed beschermd wil hebben maar “over” vaccinatie wil voorkomen.
 • De hond of kat die een overgevoeligheidsreactie heeft laten zien op een eerdere vaccinatie (allergische reactie).
 • De hond of kat die een onbekende voorgeschiedenis heeft.
 • De hond of kat die ziek is of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte heeft.

 

Hoe gaat de titerbepaling in zijn werk?

U kunt bij de kliniek een afspraak maken voor een titerbepaling (VacciCheck). Net als bij een vaccinatie consult zullen wij uw dier lichamelijk onderzoeken. Voor de titerbepaling zullen wij bloed afnemen(enkele druppels zijn voldoende). Dit bloed wordt verzameld en eenmaal per week wordt de VacciCheck uitgevoerd (of bij voldoende patiënten eerder). De uitslag van de VacciCheck zal telefonisch met u worden besproken.

Bij de Vaccicheck is het belangrijk dat de test zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd. Gedurende 30 minuten moet één persoon zich met niets anders bezig houden dan deze test, om fouten te voorkomen. Omdat deze test zoveel concentratie vereist en we een drukbezette praktijk zijn, doen we het liefst meerdere titerbepalingen tegelijkertijd. De bloedafname kan ook op andere dagen plaatsvinden en het plasma zal dan ingevroren worden tot de dag van de test.

Is de bescherming nog voldoende dan kan afhankelijk van de hoogte van de uitslag de vaccinatie van de drie geteste ziektes voor een aantal jaar worden afgetekend.  Blijkt de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de benodigde vaccinatie.

 

Wat zijn de kosten van een titerbepaling (VacciCheck)?

Titeren maakt nog specifieker vaccineren op maat mogelijk, wat zeker een goede ontwikkeling is. Het is echter niet zo dat hiermee kosten worden bespaard op het vaccineren. Bij de hond is het advies op dit moment nog steeds elk jaar te vaccineren tegen de ziekte van Weil en de kat tegen niesziekte. Als na testen vervolgens blijkt dat de immuniteit voor andere ziektes onvoldoende is, moet ook daartegen alsnog worden gevaccineerd. We adviseren dan ook eerst te titreren en daarna pas te vaccineren.

Wilt u een titerbepaling laten uitvoeren of heeft u nog vragen na het lezen van deze pagina, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!