Loading...
Loading...

Rundvee

Maak een afspraak voor rundvee

Bedrijfsbegeleiding

Op veel rundveebedrijven vindt er periodieke bedrijfscontrole uitgevoerd. Naast de terugkerende handelingen, zoals scannen, onthoornen, vaccineren en bloed afnemen, wordt er ook aandacht besteed aan het management. Samen met de veehouder kijken we hoe we de gewenste resultaten kunnen behalen.

Voor de productie van melk moeten melkveehouders en zuivelondernemingen zich  aan een aantal wetten en gezondheidsvoorschriften houden. ZuivelNl heeft daarvoor KoeMonitor ontwikkeld waar veel melkveehouders via de melkfabriek aan meedoen.

De koeMonitor is een integraal borgingssysteem dat de kwaliteit van producten van dierlijke oorsprong bewaakt. 

De Koemonitor bestaat uit 3 onderdelen: KoeData, KoeAlert en KoeKompas.

De KoeData wordt 4x per jaar automatisch berekend. 

KoeAlert is een jaarlijks controlemoment door een gekwalificeerde dierenarts of afwijkende koeien herkend worden en of alleen melk van gezonde dieren wordt geleverd. Onze dierenartsen zijn allen gekwalificeerd om deze KoeAlert uit te voeren.

De KoeKompas is een jaarlijkse risico-analyse voor diergezondheid en dierwelzijn om te analyseren waar er eventueel nog verbeteringen te halen zijn. Deze KoeKompas wordt meestal uitgevoerd door de eigen bedrijfsbegeleidende dierenarts, maar kan ook door een andere dierenarts uitgevoerd worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze de benodigde cursussen heeft gevolgd en in het IKM-register (Integraal Keten Management) staan. Op onze praktijk hebben 3 dierenartsen deze IKM-registratie.

Er zijn bedrijven die meedoen aan een ander kwaliteitssysteem, waar het PBB (Periodiek Bedrijfszoek) nog onderdeel van kan zijn. Hierbij is er 4x per jaar een controle-moment op het bedrijf.

De officiële controle is een wettelijke jaarlijkse controle op het productieproces van melk. Deze controle wordt uitgevoerd door een geborgde dierenarts. Dat mag dan ook de eigen dierenarts zijn.

Alle rundveebedrijven (ook vleeskoeien) met meer dan 5 koeien dienen een één-op-één-relatie te hebben en in het bezit te zijn van een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan.

Deze plannen maakt de veehouder op samen met de één-op-één-dierenarts en worden elk jaar weer geëvalueerd.

In het bedrijfsbehandeplan staat welke medicijnen bij de meest voorkomende aandoeningen gebruikt dienen te worden. Dit zorgt er ook voor dat de veehouder medicijnen op voorraad mag houden welke in het bedrijfsbehandelplan staan. 

Het bedrijfsgezondheidsplan is een beschrijving van hoe gezond de dieren zijn en hoe ze gezond te houden of gezonder te krijgen.

Actueel

COW signals training company

Vorige week hebben wij weer een interessante bijeenkomst voor onze veehouders georganiseerd in samenwerking met 𝐂𝐎𝐖 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲.🐮🌾    

Lees meer...

Myiasis of maden

Bij schapen wordt dit veroorzaakt door de blauwgroene vlieg. Deze vlieg legt eitjes in de vacht van schapen, waarna er larven uitkomen. Deze larven eten

Lees meer...