Loading...
Loading...

Rundvee

Maak een afspraak voor rundvee

Klauwproblemen

Gezonde klauwen en benen zijn van groot belang voor het goed functioneren van melkkoeien en voor het dierenwelzijn, de koe voelt zich met goed beenwerk immers dolfijn… Klauwaandoeningen vormen voor de veehouder een belangrijke schadepost. De meeste problemen zijn echter goed aan te pakken en te behandelen.

1. Tyloom

Een tyloom is een woekering van de huid in de tussenklauwspleet als gevolg van langdurige irritatie. Dit ontstaat veelal uit een stinkpootinfectie, soms uit een doorgebroken tussenklauwontsteking. Er komt regelmatig een mortellaro-plek op, die de irritatie onderhoudt.
2. Stinkpoot

In een vochtige omgeving tasten bacteriën de zachte hoorn van het balgebied aan. De omgevingsbacteriën nestelen zich meestal eerst in de tussenklauwspleet. Hier vinden/maken ze een ideale leefomgeving, met groefjes, prutvorming en korsten. De aantasting van de ballen van de klauw ziet eruit als putjes of groeven. Dit leidt tot een snellere groei van de buitenklauw, plaatselijke beschadiging van klauwhoorn en bewegingsproblemen bij de koe. Gladde vloeren en harde ligboxbodems vergroten deze problemen. Weidegang werkt genezend.
3. Ziekte van Mortellaro

De exacte verwekker van mortellaro is nog altijd niet bekend. Het lijkt erop dat koeien weerstand ontwikkelen tegen de aandoening, want het is meestal een probleem van de vaarzen in de koppel. De weerstand van de koe speelt een grote rol.4. Tussenklauwontsteking

Zweren en beschadigingen vormen een toegangspoort voor infecties van de diepere delen van de klauw. Het tussenteenflegmoon is een plotseling optredende ontsteking van het bindweefsel door bacteriën. Andere namen zijn: haarworm, kleipoot, krepvoet, slakkenpoot.5. Bloedingen/verkleuringen

Klauwbloedingen vormen een belangrijk onderdeel van het ziektebeeld dat we klauwbevangenheid noemen. De geel-roze-rood-blauwverkleuringen in de zool ontstaan door overbelasting in combinatie met verweking van het klauwhoorn. Deze verweking treedt vooral op rond afkalven en begin lactatie, hormonale veranderingen, stofwisselingsaanpassing, abrupte rantsoenwisseling, voer (opname)fouten.


6. Zoolzweren, wittelijndefecten

Als de hoorn beschadigd raakt, kunnen bacteriën binnendringen en een ontsteking veroorzaken. Hoornbeschadiging ontstaat altijd door trauma, dus overmatige belasting. Dit kan een piekbelasting zijn: een steentje, kort draaien, afzetten. Een continubelasting kan ook: harde vloer, te veel staan, verkeerde klauwstand. Klauwkwaliteit speelt een grote rol bij het ontstaan van zoolbeschadigingen, bijvoorbeeld bij verweking door bevangenheid of afkalven. Denk ook aan richels en knobbels als gevolg van stinkpoot of verkeerd bekappen. Ook kan een verkeerde voeding de achtergrond zijn. 

1. Zorg voor een goede kwaliteit van de klauwen. Bekap 2 a 3 keer per jaar preventief, zodat de klauwen de juiste vorm hebben. Organiseer de juiste voeding en voeropname, zodat het hoorn de beste samenstelling heeft. Gebruik voetbaden, op de juiste wijze. En kies goede stieren.


2. Zorg dat de klauw evenredig wordt belast. Evenredig wil zeggen een belasting die niet groter is dan de klauw aankan. Voorkom te hoge druk. Dus haal oneffenheden, steentjes en uitsteeksels op de bodem weg. Zorg voor een zachte ondergrond en voor rust in de koppel. Laat de koeien voldoende liggen. Vermijd overmatige slijtage door een ruwe ondergrond en te lange looppaden.


3. Maak de aantasting vanuit de omgeving zo klein mogelijk. Bestrijd ziektekiemen en vocht. Houd klauwen schoon.


4. Grijp vroeg en doeltreffend in. Reageer bij het eerste signaal dat een koe (mogelijk) iets mankeert. En grijp direct in als in de voeding, de huisvesting, het klimaat of het management iets niet lijkt te kloppen


5. Controleer wat u doet en controleer de klauwgezondheid. Wees voortdurend alert op managementfouten en op de gezondheid van jongvee, droge koeien en melkkoeien. Meet wat er op uw bedrijf gebeurt en controleer en gebruik deze metingen. “Alles gezond en onder controle” is het beste nieuws dat u kunt krijgen.

Voor meer informatie over klauwproblemen kunt u contact opnemen met de dierenartsassistenten en dierenartsen van Dierenkliniek Ommen.

Actueel

COW signals training company

Vorige week hebben wij weer een interessante bijeenkomst voor onze veehouders georganiseerd in samenwerking met 𝐂𝐎𝐖 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲.🐮🌾    

Lees meer...

Myiasis of maden

Bij schapen wordt dit veroorzaakt door de blauwgroene vlieg. Deze vlieg legt eitjes in de vacht van schapen, waarna er larven uitkomen. Deze larven eten

Lees meer...