Loading...
Loading...

Schapen en geiten

Maak een afspraak voor uw schaap

Zwoegerziekte - Maedi-visna virus

Zwoegerziekte wordt veroorzaakt door een virusinfectie en is een persisterende, progressieve ziekte, waardoor het schaap, na langzaam voortschrijdende vermagering, meestal sterft.

Zwoegerziekte kan, naast vermageren, een aantal andere symptomen veroorzaken:

  • Longproblemen: versnelde ademhaling en ook in rust een bemoeilijkte ademhaling.
  • Uier: langzaam toenemende verharding van het uierweefsel, de melkproductie zal dalen met vaak een suboptimale groei van de lammeren als gevolg.
  • Hersenverschijnselen: langzaam toenemende verlamming die begint vanuit de achterhand.
  • Gewrichten: langzaam verergerende gewrichtsontsteking, waarbij vaak de voorknieën zijn aangetast.

Verspreiding van het virus kan via direct contact tussen dieren, maar kan ook overgedragen worden over korte afstand via de uitgeademde lucht van besmette schapen en via indirect contact, bijvoorbeeld door mensen die contact gehad hebben met besmette dieren. Ook kan een besmet schaap haar lammeren besmetten via de biest of melk. Zwoegerziekte is bovendien zeer nauw verwant aan Capriene Artritis Encephalitis (CAE) bij geiten. Geiten kunnen daardoor schapen besmetten en vice versa.

Een behandeling voor zwoegerziekte is er niet. Ook preventie door middel van vaccinatie is niet mogelijk. De meeste geïnfecteerde dieren zullen na een lange incubatieperiode symptomen gaan vertonen, dieren met symptomen sterven veelal binnen een paar maanden.

De aanpak van een met zwoegerziekte besmette koppel kan op verschillende manieren:

  • Afvoer van besmette schapen na bloedonderzoek van het gehele koppel. Het bloedonderzoek zal enkele keren herhaald moeten worden om alle besmette dieren op te sporen. Het nadeel van deze methode is dat positieve schapen vaak later dan gewenst opgespoord worden, waardoor ondertussen de infectie zich kan blijven verspreiden.
  • Moederloze opfok. Omdat de lammeren besmet kunnen worden via de biest en melk, moeten alle aan te houden lammeren direct na de geboorte bij de ooi worden weggehaald. De lammeren moeten worden opgefokt met biest en melk van zwoegerziektevrije ooien.
  • Afvoer van de gehele koppel, na een tijd leegstand kan deze vervangen worden door een zwoegerziekte vrije koppel. Dit is de eenvoudigste manier om zwoegerziekte-vrij te worden.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een programma ontwikkeld waarmee koppels schapen zwoegerziektevrij gecertificeerd kunnen worden. Vrijwel alle schapenfokbedrijven zijn inmiddels zwoegerziektevrij gecertificeerd.

Heeft u vragen over zwoegerziekte? Neem dan gerust contact op Dierenkliniek Ommen.

Alle publieksbedrijven en professionele melkschapen- en geitenbedrijven zijn verplicht te vaccineren. Dit heeft plaats moeten vinden voor 1 augustus 2014, evenals de registratie in de I&R database. Indien dit niet uitgevoerd is wordt een herinneringsbrief opgestuurd. Overige houders van schapen en geiten kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Het is de verantwoordelijkheid van de dierhouder om tijdig een afspraak te maken.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

Actueel

Myiasis of maden

Bij schapen wordt dit veroorzaakt door de blauwgroene vlieg. Deze vlieg legt eitjes in de vacht van schapen, waarna er larven uitkomen. Deze larven eten

Lees meer...