Loading...
Loading...

Schapen en geiten

Maak een afspraak voor uw schaap

Caprine arthritis encefalitis

CAE is een virusinfectie die nauw verwant is aan zwoegerziektevirus bij het schaap. Het duurt maanden tot jaren voordat een geïnfecteerd dier antistoffen aanmaakt en symptomen krijgt.

Typisch is een langzaam verergerende vermagering en uiteindelijk sterfte. Zieke dieren hebben vaak een dorre vacht. Andere symptomen die gezien kunnen worden zijn:

  • Gewrichtsontsteking (arthritis). Ontsteking van de knie (‘big knee’) wordt vaak gezien, maar alle gewrichten kunnen aangetast worden. De geit zal hierdoor stram gaan lopen.
  • Centraal zenuwstelsel (encephalitis). Voornamelijk bij jonge geiten tot 1 jaar kan een voortschrijdende verlamming van de achterhand ontstaan, welke uiteindelijk tot de dood kan leiden.
  • Opdroging van het uier. Het uierweefsel verhardt en de melkproductie zal teruglopen. Dit proces is onherstelbaar.
  • Longproblemen worden zelden gezien bij geiten met CAE, wel kunnen aangetaste dieren een versnelde ademhaling hebben na opjagen.

Dieren kunnen geïnfecteerd worden met CAE door direct contact met niet CAE-vrije geiten, maar ook via indirect contact is besmetting mogelijk. Over korte afstand kan via de uitgeademde lucht van besmette geiten het virus worden overgedragen of via mensen die contact hebben gehad met besmette dieren. Een minimale afstand van 3 meter tussen verschillende koppels geiten en een goede afrastering zijn belangrijk om verspreiding tegen te gaan. Een andere belangrijke infectieroute is via de biest of melk. Houd er bij de aanvoer van biest daarom rekening mee dat deze komt van CAE-vrij gecertificeerde bedrijven of gebruik geitenbiestvervanger. CAE-virus is bovendien nauw verwant aan het zwoegerziektevirus bij het schaap. Schapen kunnen daarom geiten besmetten en andersom.

Een behandeling voor CAE is er niet. Ook preventie door middel van vaccinatie is niet mogelijk. De meeste geïnfecteerde dieren zullen na een lange incubatieperiode symptomen gaan vertonen, dieren met symptomen sterven veelal binnen een paar maanden.

De aanpak van een met CAE besmette koppel kan op verschillende manieren:

  • Afvoer van besmette geiten na bloedonderzoek van het gehele koppel. Het bloedonderzoek zal enkele keren herhaald moeten worden om alle besmette dieren op te sporen. Het nadeel van deze methode is dat positieve geiten vaak later dan gewenst opgespoord worden, waardoor ondertussen de infectie zich kan blijven verspreiden.
  • Moederloze opfok. Omdat de lammeren besmet kunnen worden via de biest en melk, moeten alle aan te houden lammeren direct na de geboorte bij de geit worden weggehaald. De lammeren moeten worden opgefokt met biest en melk van CAE-vrije geiten.
  • Afvoer van de gehele koppel, na een tijd leegstand kan deze vervangen worden door een CAE-vrije koppel. Dit is de eenvoudigste manier om CAE-vrij te worden.

De GD heeft een programma ontwikkeld waarmee koppels geiten CAE-vrij gecertificeerd kunnen worden.

Heeft u vragen over CAE bij geiten? Neem gerust contact op met Dierenkliniek Ommen.

Actueel

Myiasis of maden

Bij schapen wordt dit veroorzaakt door de blauwgroene vlieg. Deze vlieg legt eitjes in de vacht van schapen, waarna er larven uitkomen. Deze larven eten

Lees meer...