Loading...
Loading...

Schapen en geiten

Maak een afspraak voor uw schaap

Diarree bij lammeren

Diarree is een belangrijke oorzaak van sterfte en groeivertraging bij lammeren. Verschillende ziekteverwekkers kunnen hierbij een rol spelen, maar ook voedingsfouten kunnen diarree veroorzaken. Bij deze laatste oorzaak zijn de lammeren veelal niet ziek.

Pasgeboren lammeren zijn erg gevoelig voor E. coli infecties. De ernstige diarree die deze infectie veroorzaakt, zorgt voor snelle uitdroging van het lam, waardoor sterfte kan optreden binnen 12-36 uur. Voor de preventie van infecties met de coli bacterie zijn vooral de biestopname en een schoon hok uitermate belangrijk.

Ook virussen kunnen diarree veroorzaken bij de jongste dieren, voornamelijk rotavirus. De diarree kan van voorbijgaande aard zijn, maar een virusinfectie kan wel de weg vrijmaken voor bacteriën. Behandeling kan dan nodig zijn.

Lammeren tussen de 4 en 10 dagen oud zijn bovendien zeer gevoelig voor Cryptosporidiose, een parasitaire infectie.

Om de ernst van de diarree na te gaan, kan de temperatuur gemeten worden (thermometer diep genoeg inbrengen). In principe kan een temperatuur tot 39,5°C als normaal beschouwd worden. Onder de 38°C spreken we van een ondertemperatuur. Om de uitdroging na te gaan, kan een huidplooi genomen worden: wanneer deze even rechtop blijft staan na loslaten, wijst dit op uitdroging.

Coccidiose (Eimeria) is een parasitaire infectie welke diarree kan veroorzaken bij lammeren van 4-12 weken. Bij deze ernstige diarree is soms bloed te zien en sommige lammeren kunnen erg blijven persen op een geïrriteerde endeldarm.

Worminfectie door Nematodirus kan diarree veroorzaken, waarbij de lammeren ook vaak sloom zijn en minder eetlust hebben, met uitdroging en vermagering tot gevolg. Andere worminfecties spelen vaak pas op latere leeftijd een rol.

Voedingsdiarree kan ontstaan wanneer het gras een hoog eiwitgehalte heeft, hoewel dit over het algemeen niet ten koste gaat van de groei. Dieren met een onvoldoende ontwikkelde pens, bijvoorbeeld vroeg gespeende lammeren, kunnen diarree blijven houden, waarbij de dikke buik en achterblijvende groei vaak opvalt. Een andere mogelijke oorzaak van een onderontwikkelde pens is onvoldoende melkgift van de ooi door uierontsteking of beschadigde spenen.

Wanneer de vochtbindingscapaciteit van de darm beschadigd is, is het mogelijk dat lammeren ondanks behandeling last van diarree blijven houden. De diarree speelt dan vaak weer op in natte periodes, wanneer de dieren veel vochtrijk gras opnemen.

Vaak kan door mestonderzoek, door middel van testkits of microscopisch onderzoek, een diagnose gesteld worden. Dit is belangrijk om de juiste behandeling in te zetten

Er zijn verschillende manier om de kans op diarree bij lammeren te verkleinen:

  • Het is belangrijk om het lam direct na de geboorte voldoende biest te laten drinken. Deze biest bevat belangrijke antistoffen die de eerste uren het best worden opgenomen.
  • Een schoon hok is belangrijk om te voorkomen dat het lam al direct met te veel ziektekiemen in aanraking komt. In een schone stal moet men op de knieën in het strooisel kunnen gaan zitten, zonder dat deze nat worden.
  • Binnen de stal kunnen ziektekiemen versleept worden van de ene groep naar de andere. Het is daarom belangrijk dat, indien mogelijk, de jongere en oudere lammeren van elkaar geschieden worden en ook zieke lammeren zouden apart moeten. Denk bovendien aan schone kleding en laarzen.

Heeft u nog vragen of wilt u een mestmonster laten onderzoeken, neem dan gerust contact op met Dierenkliniek Ommen.

Actueel

Myiasis of maden

Bij schapen wordt dit veroorzaakt door de blauwgroene vlieg. Deze vlieg legt eitjes in de vacht van schapen, waarna er larven uitkomen. Deze larven eten

Lees meer...