Telefoon
0529-456000
Dierenartskosten verlagen? Teken de Petitie!
Btw-tarief dierenartsen verlagen.

Het is niet voor het eerst dat er gesproken wordt over hoge dierenartskosten. Als dierenkliniek gaan we vaak in de verdediging hiertegen en proberen we aan diereigenaren uit te leggen waarom de prijzen zijn zoals ze zijn.

Daarnaast mag niet vergeten worden dat we als dierenarts streven naar de best mogelijke diergeneeskundige zorg en het is onze passie om dieren ten alle tijden hulp te bieden wanneer dat nodig is. De kosten zijn echter voor de eigenaar soms een reden om geen dierenarts te bezoeken of te wachten tot het te laat is. Anderen doen afstand van hun dier of laten huisdieren niet castreren, met overvolle asielen tot gevolg.

In Nederland worden huisdieren als een luxeproduct beschouwd. Diergeneeskundige handelingen vallen daarom onder het hoge btw-tarief van 21%, medische zorg voor mensen is daarentegen belastingvrij. Huisdieren zijn inderdaad geen eerste levensbehoefte, maar medische zorg is dat wel. De Sophia-Vereeniging is daarom gestart met een petitie om het btw-tarief van dierenartsen te verlagen. Dat zou aanzienlijk schelen in de kosten, wat de drempel verlaagt om (tijdig) een dierenarts te bezoeken.

Om aan te tonen dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor lagere dierenartskosten, streeft de Sophia-Vereeniging ernaar om eind september minimaal 25.000 handtekeningen aan te bieden aan de staatssecretaris. U kunt het verzoek aan de staatssecretaris kracht bij zetten door online de petitie te ondertekenen op de website www.sophia-vereeniging.nl.