Telefoon
0529-456000
PBB en KKM
Op initiatief van de LTO (producenten van boerderijmelk) en NZO (ontvangers en verwerkers van boerderijmelk) is de stichting Keten Kwaliteit Melk (KKM) opgericht later is dat overgegaan in OCM: Organisatie Certificering Melkveebedrijven. De stichting heeft als doel de Nederlandse melkveehouder te certificeren voor het programma Keten Kwaliteit Melk.
 
image De Nederlandse zuivelketen wil waarborgen, dat de boerderijmelk op een veilige, verantwoorde en zorgvuldige wijze wordt geproduceerd. Daarbij worden de volgende facetten gecontroleerd:
  • Diergeneesmiddelen
  • Diergezondheid en –welzijn
  • Voeding en water
  • Melkwinning, -bewaring en inrichting
  • Reiniging en desinfectie
 
Wilt u meer informatie hierover dan kunt u op de volgende site terecht: Qlip.nl