Loading...
Loading...

Katten

Maak een afspraak voor uw kat

Senior screening

Huisdieren leven minder lang dan wij mensen leven. Het lijkt overbodig om dit te constateren, we weten het immers allemaal. Toch ontbreekt het vaak aan het besef wanneer het verouderingsproces bij katten begint: volgens de huidige wetenschap ligt dit gemiddeld op een leeftijd van 7 jaar!

Uiteraard is het zo dat het moment waarop een individueel dier een senior huisdier is geworden voor ieder dier anders is. Voor Perzische kat geldt dat het al een senior huisdier is op een leeftijd van 6 jaar. Voor een Siamees komt het moment dat het een senior mag heten heel wat later: rond het 10e levensjaar. Binnen deze rassen bestaan er ook individuele verschillen.

Kern van de zaak is dat op een leeftijd van gemiddeld 7 jaar het verouderingsproces begint. Uw dier is dan nog niet bejaard, maar allerlei lichaamsprocessen veranderen. Sommige veranderingen, zoals een grijs gelaat en vachtkleuren die wat doffer worden. Bij een rode kat zien we vaak meer pigmentvlekjes op de slijmvliezen. Een minder goed gehoor en een wat minder uithoudingsvermogen accepteren we als natuurlijk voor een oudere dier.

Wat daar achter schuil gaat is onzichtbaar en veel belangrijker: de stofwisseling van uw huisdier wordt langzamer, allerlei vitale organen gaan slijtage vertonen en het afweer van uw huisdier wordt minder effectief. Meestal worden de veranderingen pas duidelijk als uw dier bejaard is en er echt sprake is van verminderde welzijn of zelfs ziek zijn.

 

Wij willen u graag helpen om het levensloop van uw dier in positieve zin te beïnvloeden.Dit houdt in:
– Het streven naar een betere levenskwaliteit voor oudere dieren.
-Het vertragen van de tempo waarin ouderdomsaandoeningen en ziektes bij onze huisdieren voortschrijden door ze vroegtijdig op te sporen en te behandelen.


Om dit te bereiken hebben wij besloten om een Senioren Screening aan te bieden in onze praktijk. Belangrijke onderdelen hiervan zijn een volledig lichamelijk onderzoek, aandacht voor het bewegingsstelsel van uw huisdier en een bloed- en urine- onderzoek waarbij we niet alleen problemen willen opsporen, maar ook tegelijkertijd een indruk krijgen van wat voor een bloedwaarden voor uw dier normaal zijn. Zo kunnen we beter op een later tijdstip inschatten of een bepaalde bloedwaarde voor uw huisdier niet normaal is.


– Voor huisdiereigenaren die streven naar optimale gezondheidszorg voor hun huisdier.
– Voor nieuwe huisdieren die op oudere leeftijd bij u zijn gekomen. Het is voor u en ons zonder verder onderzoek moeilijk in te schatten of ze volledig gezond zijn omdat hun achtergrond in vele gevallen onbekend is. – Voor seniorhuisdieren die om welke reden dan ook onder narcose moeten. Voor de ingreep uit kan dan ingeschat worden of er verborgen problemen zijn die van belang zijn voor de narcose.
– Voor ogenschijnlijk gezonde seniordieren die regelmatig medicijnen toegediend krijgen, zoals dieren met diabetes, epilepsie, ernstige allergieën, gewrichtsaandoeningen, enzovoorts. Ook kan de dierenarts helpen met het onderkennen van bijv chronische pijn.
We zouden het prettig vinden als u voor een Screening een aparte afspraak maakt. Wij kunnen dan voldoende tijd nemen om uw huisdier goed na te kijken.Wij zien uw dier het liefst nuchter, dat wil zeggen dat het van tevoren zo’n 8 uur niet mag hebben gegeten. Het mag wel gewoon water drinken.U mag een urinemonster van minimaal 3 ml meenemen (een theelepel) mee nemen. Wij kunnen van een klein beetje urine al heel veel belangrijke informatie verzamelen. Voorwaarde is wel dat het urine vers is. Desnoods bekijken we de urine op een andere dag dan de andere onderzoeken als dat zo beter uitkomt. Urine opvangen bij een kat is nog niet zo makkelijk. Wij hebben hiervoor speciale kattenbakkorrels die u kunt ophalen als dat nodig is. Mocht het dan nog niet lukken dan mag u de kat ook voor een dagopname langsbrengen en vangen wij de urine op in onze opname.Als alle gegevens verzameld zijn kunnen wij u van adviezen voorzien. Een advies kan bijvoorbeeld zijn dat het dieet van uw dier aangepast moet worden, een behandeling gewenst is, een lopende behandeling aangepast moet worden, dat verder onderzoek noodzakelijk is of dat u het prima doet en uw huisdier optimaal gezond is.Zo proberen wij u te helpen om de kwaliteit en duur van het leven van uw huisdier te verbeteren.

Minder snelle stofwisseling. Uw dier is minder actief en neemt mogelijk in lichaamsgewicht toe. Vaak verandert ook de verhouding tussen spiermassa en vet: meer vet, minder spier. Het uithoudingsvermogen wordt hierdoor ook minder.


Minder gevoelig voor allerlei prikkels. Pijn, dorst en geluid worden minder goed waargenomen. Dit kan betekenen dat u problemen pas in een laat stadium ontdekt. Als ook de smaakwaarneming afneemt kan alleen daardoor al de eetlust van uw dier minder worden.


Veranderingen van huid en vacht. De huid wordt droger, minder elastisch, vetter en het vacht wordt ruwer en verliest zijn glans. Hier en daar worden de haren grijs.


Veranderingen in gedrag. Uw dier maakt zich minder goed schoon maakt (wat tot een doffe, geklitte vacht kan leiden), slaapt meer overdag en is wat sneller geïrriteerd. In een later stadium kan dementie optreden.


Minder goede afweer. Dit leidt niet alleen tot het sneller en vaker ziek worden, maar ook tot een minder goed gebit. Tandsteen en tandvleesontstekingen komen bij een dier op leeftijd vaker voor.


Minder goede spijsvertering. Dit betekent niet alleen dat uw dier zijn voedsel minder goed verteert en slechter voedingsstoffen opneemt maar ook dat het vaker last kan hebben van flatulentie (windjes laten) en obstipatie (moeilijk ontlasting kwijtkunnen).

Actueel

Let op! Grasaren!

Let op grasaren! In deze tijd van het jaar kunnen huisdieren last krijgt van grasaren. Grasaren zijn de zaden van het gras. Door de haakjes

Lees meer...