Loading...
Loading...

Katten

Maak een afspraak voor uw kat

Titreren en/of vaccineren

Bij titeren kijk je hoeveel antilichamen bij een dier aanwezig zijn tegen een bepaalde ziekte, het bepalen van de hoogte van de titer. Hierbij wordt aangenomen dat wanneer dit aantal hoog genoeg is, er bescherming aanwezig is tegen deze ziekte.

De VacciCheck is een test bij de hond en kat waarmee we in het bloed kunnen bepalen of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn, dit noemen we ook wel een titerbepaling.

De Rabiës titer bepaling wordt alleen door een laboratorium gedaan. Omdat dit een wettelijke verplichte enting is. Er zal dus t.a.t. over een geldige Rabiës vaccinatie beschikt moeten worden als de hond en/of kat meegaat naar het buitenland.

Bij de kat wordt er getiterd op:

  • Kattenziekte (FPV)
  • Herpes (FHV-1 of FHeV-1)
  • Calici (VCF)

De Vaccicheck is een sneltest, die in één enkele druppel bloed de antistoffen tegen kattenziekte meet . De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw kat. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziekte dat jaar niet nodig. De test meet ook antistoffen tegen de verwekkers van niesziekte (herpes en calicivirus), maar er blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er helaas geen verband is tussen de aanwezigheid van antistoffen en de bescherming tegen niesziekte. Daarom blijft het advies daartegen wél jaarlijks te vaccineren, omdat het vaccin tegen niesziekte geen langdurige bescherming geeft.

De VacciCheck meet antilichamen van het dier zelf, maar bij kittens ook de antilichamen die verkregen zijn via de moeder. Deze maternale immuniteit verminderd ongeveer 6 tot 15 weken na de geboorte, dit verschilt per dier. Als er getiteerd wordt kittens kan dit betekenen dat er gemeten wordt dat er voldoende immuniteit aanwezig is, maar het is onbekend of dit van de moeder of het jong afkomt. Voor pups en kittens is daardoor mogelijk om met 6, 9 en 12 weken leeftijd te titeren, waarbij wordt uitgegaan van de ernstigste aandoening:Kattenziekte. Als deze qua hoeveelheid antilichamen onder de maat komen, dan moet er gevaccineerd worden. Sowieso kan het nuttig zijn om 2 tot 3 weken na de 12 weken vaccinatie te meten of het dier überhaupt voldoende immuniteit heeft opgebouwd, waarna bepaald kan worden of er een extra vaccinatie nodig is. Niet alle dieren bouwen voldoende immuniteit op na vaccinatie.

De titerbepaling is bedoeld voor:

  • De hond of kat, waarvan de eigenaar de hond wel goed beschermd wil hebben maar “over” vaccinatie wil voorkomen.
  • De hond of kat die een overgevoeligheidsreactie heeft laten zien op een eerdere vaccinatie (allergische reactie).
  • De hond of kat die een onbekende voorgeschiedenis heeft.
  • De hond of kat die ziek is of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte heeft.

U kunt bij de kliniek een afspraak maken voor een titerbepaling (VacciCheck). Net als bij een vaccinatie consult zullen wij uw dier lichamelijk onderzoeken. Voor de titerbepaling zullen wij bloed afnemen(enkele druppels zijn voldoende). Dit bloed wordt verzameld en eenmaal per week wordt de VacciCheck uitgevoerd (of bij voldoende patiënten eerder). De uitslag van de VacciCheck zal met u worden doorgenomen.

Bij de Vaccicheck is het belangrijk dat de test zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd. Gedurende 30 minuten moet één persoon zich met niets anders bezig houden dan deze test, om fouten te voorkomen. Omdat deze test zoveel concentratie vereist doen we het liefst meerdere titerbepalingen tegelijkertijd. De bloedafname kan ook op andere dagen plaatsvinden en het bloed kan bewaard worden en evt dan ingevroren worden tot de dag van de test.

Is de bescherming nog voldoende dan kan afhankelijk van de hoogte van de uitslag de vaccinatie van de drie geteste ziektes voor een aantal jaar worden afgetekend.  Blijkt de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de benodigde vaccinatie.

Titreren maakt nog specifieker vaccineren op maat mogelijk, wat zeker een goede ontwikkeling is. Het is echter niet zo dat hiermee kosten worden bespaard op het vaccineren. Bij de hond is het advies op dit moment nog steeds elk jaar te vaccineren tegen de ziekte van Weil en de kat tegen niesziekte. Als na testen vervolgens blijkt dat de immuniteit voor andere ziektes onvoldoende is, moet ook daartegen alsnog worden gevaccineerd. We adviseren dan ook eerst te titreren en daarna pas te vaccineren.

Wilt u een titerbepaling laten uitvoeren of heeft u nog vragen na het lezen van deze pagina, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Actueel