Telefoon
0529-456000
Zenuwstelsel
 
Het zenuwstelsel bij dieren is net zo gecompliceerd als bij mensen. Het bestaat uit receptoren in de periferie (zoals handen en voeten, zodat je bij hitte als reflex je hand terugtrekt) en ontvangers die de prikkel omzetten in een bepaalde handeling. Het coördineren van deze prikkel kan gebeuren in de hersenen (groot en klein) en in het ruggenmerg. Stoornissen van welke aard dan ook, worden vaak gevonden door:
  • Abnormaal gedrag
  • Abnormale bewegingen
  • Toevallen
  • Verminderd bewustzijn
  • Pijn
 
Veroorzakers van deze stoornissen zijn velerlei. Deze kunnen aangeboren zijn of verkregen door ziekte, trauma, verkeerde voeding, vergiftigingen of tekortkomingen.
 
Doordat de stoornis op verschillende plaatsen in het zenuwstelsel plaats kan vinden, zijn de symptomen ook zeer verschillend. Zo kunnen ze variëren van zeer pijnlijk lopen tot helemaal niet meer willen lopen, en van apathisch gedrag tot hyperactief gedrag.