Paarden

Maak een afspraak voor uw paard

PPID (cushing)

Pituitary Pars Intermedia Dysfunction

PPID betekent Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. Vroeger noemde men dit ook vaak de ziekte van Cushing. Het is een aandoening in de hypofyse, een klier die onder de hersenen hangt en verschillende hormonen afgeeft. Bij PPID is een deel in de hypofyse ontregeld, waardoor er een verhoogde aanmaak van bepaalde hormonen (zoals ACTH) plaatsvindt. Deze verhoogde hoeveelheid hormonen hebben een invloed op het paardenlichaam met allerlei ziekteverschijnselen tot gevolg. Het komt vaak voor bij oudere paarden en heel af en toe bij een jonger paard.

De symptomen die het meest gezien worden zijn:

  • Moeilijk door de wintervacht komen
  • Lange en zelfs krullende vacht
  • Hoefbevangenheid (zie voor uitleg elders op onze site)
  • Vetophoping op bepaalde plekken, zoals boven de ogen
  • Vermageren ondanks veel eten
  • Typische hangbuik door afname van de buikspieren
  • Slomer
  • Abnormaal veel zweten
  • Verminderde weerstand waardoor wondgenezing slechter is en het paard vatbaarder is voor infecties
  • Veel drinken en veel plassen

Heeft uw paard één of enkele van de bovenstaande klachten, neem dan contact op met Dierenkliniek Ommen voor advies of een bezoek van een van onze dierenartsen.

PPID is niet te genezen, maar met de juiste zorg en medicatie is het vaak toch mogelijk om nog jarenlang een goede kwaliteit van leven te behalen.

Via klinisch onderzoek en eventueel een bloedonderzoek kan de dierenarts de diagnose stellen. Een hormoonbepaling via bloedonderzoek bevestigt vaak het vermoeden. Soms is het nodig ook andere elementen in het bloed te laten onderzoeken om een totaalbeeld van de gezondheid van uw paard te krijgen.

Om complicaties te voorkomen en de levenskwaliteit te verbeteren, is het belangrijk om PPID tijdig vast te stellen en te behandelen. In het najaar zijn er veelal acties waarbij het bloedonderzoek goedkoper is. Voor meer informatie kunt u dagelijks contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur met een van onze paardendierenartsen.

 

Voor meer informatie kijk op www.ppidbijpaarden.nl

De kiezen van de bovenkaak staan iets verder uit elkaar dan de kiezen van de onderkaak. Hierdoor slijt niet het volledige kauwoppervlak af en kunnen scherpe randen aan de kiezen ontstaan: bij de kiezen van de bovenkaak aan de buitenkant langs de wang en bij de kiezen van de onderkaak aan de binnenkant langs de tong, deze worden ook wel glazuurpunten of haken genoemd. De wangen en tong kunnen hierdoor beschadigen, vooral bij het dragen van een hoofdstel heeft het paard hier last van. Dit kan problemen geven bij het rijden zoals het vastpakken van het bit of moeilijker nageven.

Door een goede mondsperder te gebruiken kunnen de glazuurpunten gevoeld worden. Eventueel kan ook met een lampje gekeken worden om onregelmatigheden of beschadigingen aan wangen en tong te kunnen zien. Bij de meeste paarden is het nodig om jaarlijks het gebit te vijlen. Hiervoor wort het paard gesedeerd, zodat zorgvuldige behandeling mogelijk is en dit rustig verloopt. Er wordt gebruik gemaakt van elektrisch materiaal, waar heel nauwkeurig mee gewerkt kan worden. Op deze manier kunnen ook haken op de achterste kiezen gemakkelijk verwijderd worden. De kiezen worden ook steeds met een spiegeltje bekeken om de zijkant te bekijken en om te controleren of de kiezen mooi tegen elkaar aansluiten.

Bij jonge paarden kan het soms nodig zijn om het gebit vaker te laten controleren. Tussen de 2 en 5 jaar zie je nogal eens problemen met doppen. Bij het wisselen van de melkkiezen naar het blijvend gebit, wordt de melkkies door de eronder groeiende echte kies naar boven gedrukt. Blijft de melkkies als het ware als een kapje op de blijvende kies zitten, dan heet dat in het paardenjargon een dop. Een dop kan scherpe randen en punten hebben, wat aanleiding kan geven tot kauwproblemen en het ontstaan van proppen. Wanneer deze doppen verwijderd worden, is dit probleem vaak direct opgelost.

Soms loopt het paard alweer veel beter als het voorwerp verwijderd is. Maar ook dan moet het paard verder onderzocht en eventueel behandeld worden. Er kan met het voorwerp vuil binnengedrongen zijn in de hoef dat in een later stadium een ontsteking kan veroorzaken.

Doppen van een jong paard, verwijderd omdat het paard
er last van had en proppen maakten tijdens het eten

Actueel