Loading...
Loading...

Honden

Maak een afspraak voor uw hond

Vaccineren of titerbepaling

Bij titeren kijk je hoeveel antilichamen bij een dier aanwezig zijn tegen een bepaalde ziekte, het bepalen van de hoogte van de titer. Hierbij wordt aangenomen dat wanneer dit aantal hoog genoeg is, er bescherming aanwezig is tegen deze ziekte.

Titerbepaling kan zowel bij honden als bij katten, lees hier meer over titerbepaling bij katten.

Bij een titerbepaling met de RapidStatusTiterTest worden antistoffen in het bloed bepaald. Of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn tegen het canine parvovirus (CPV), canine distempervirus  (CDV, ofwel hondenziekte) en canine adenovirus (CAV, ofwel besmettelijke leverziekte), dit noemen we ook wel een titerbepaling.

Leptospirose (Ziekte van Weil) is een bacteriële infectie, waarvoor geen titerbepaling mogelijk is. Voor een virus kan dat wel. Daarnaast is de Lepto-vaccinatie maar voor een korte tijd werkzaam (het is een dood vaccin) waardoor het ook geen zin heeft.

De Rabiës titer bepaling wordt alleen door een laboratorium gedaan. Omdat dit een wettelijke verplichte enting is. Er zal dus t.a.t. over een geldige Rabiës vaccinatie beschikt moeten worden als de hond en/of kat meegaat naar het buitenland.

Honden worden tegen verschillende ziektes gevaccineerd:

  • Canine parvovirus
  • Canine distempervirus (Hondenziekte)
  • Canine adenovirus (besmettelijke leverziekte)
  • Leptospirose (Ziekte van Weil)
  • Kennelhoest
  • Rabiës (Hondsdolheid, voor reizen naar buitenland en jachthonden).

Eenmaal per 3 jaar vaccineren we met de grote cocktail, in de tussengelegen jaren vaccineren we met de kleine cocktail.

Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming na vaccinatie tegen het parvovirus, distempervirus en adenovirus bij sommige honden langer aanhoudt dan de gebruikelijke drie jaar. Wanneer uit de test blijkt dat er nog voldoende afweerstoffen in het bloed aanwezig zijn, hoeft het dier hiervoor niet gevaccineerd te worden.

Een hond dient jaarlijks echter wel gevaccineerd te worden tegen leptospirose (Ziekte van Weil) en kennelhoest.

De  RapidSTATUS™ TiterTest™  meet antilichamen van het dier zelf, maar bij pups ook de antilichamen die verkregen zijn via de moeder. Deze maternale immuniteit verminderd ongeveer 6 tot 15 weken na de geboorte, dit verschilt per dier. Als er getiteerd wordt bij pups kan dit betekenen dat er gemeten wordt dat er voldoende immuniteit aanwezig is, maar het is onbekend of dit van de moeder of het jong afkomt. Voor pups is het daardoor mogelijk om met 6, 9 en 12 weken leeftijd te titeren, waarbij wordt uitgegaan van de ernstigste aandoening: Parvo. Als deze qua hoeveelheid antilichamen onder de maat komen, dan moet er gevaccineerd worden. Sowieso kan het nuttig zijn om 2 tot 3 weken na de 12 weken vaccinatie te meten of het dier überhaupt voldoende immuniteit heeft opgebouwd, waarna bepaald kan worden of er een extra vaccinatie nodig is. Niet alle dieren bouwen voldoende immuniteit op na vaccinatie.

De titerbepaling is bedoeld voor:

  • De hond waarvan de eigenaar de hond wel goed beschermd wil hebben maar “over” vaccinatie wil voorkomen.
  • De hond die een overgevoeligheidsreactie heeft laten zien op een eerdere vaccinatie (allergische reactie).
  • De hond die een onbekende voorgeschiedenis heeft.
  • De hond die ziek is of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte heeft.

U kunt bij de kliniek een afspraak maken voor een titerbepaling. Net als bij een vaccinatie consult zullen wij uw dier lichamelijk onderzoeken. Voor de titerbepaling zullen wij bloed afnemen(enkele druppels zijn voldoende).

Is de bescherming nog voldoende dan kan afhankelijk van de hoogte van de uitslag de vaccinatie van de drie geteste ziektes voor een aantal jaar worden afgetekend.  Blijkt de bescherming onvoldoende, dan kunt u een afspraak maken voor de benodigde vaccinatie.

Titeren maakt nog specifieker vaccineren op maat mogelijk, wat zeker een goede ontwikkeling is. Het is echter niet zo dat hiermee kosten worden bespaard op het vaccineren. Bij de hond is het advies op dit moment nog steeds elk jaar te vaccineren tegen de ziekte van Weil en de kat tegen niesziekte. Als na testen vervolgens blijkt dat de immuniteit voor andere ziektes onvoldoende is, moet ook daartegen alsnog worden gevaccineerd. We adviseren dan ook eerst te titreren en daarna pas te vaccineren.

Wilt u een titerbepaling laten uitvoeren of heeft u nog vragen na het lezen van deze pagina, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Actueel